Creades dues cooperatives a Parets del Vallès

Els alumnes de 5è de primària del Col·legi Nostra Senyora de Montserrat han constituït formalment dues cooperatives en un acte amb l’alcalde Francesc Juzgado avui dia 29 de gener.

Amb el programa Cultura Emprenedora a l’Escola (CuEmE) els alumnes aprenen des de la pràctica tots els passos que impliquen la creació, producció i comercialització d’una empresa, que en aquest cas és una cooperativa.

Durant tot el procés prenen decisions de la forma més democràtica, per decidir el nom, crear el logotip, constituir la societat, redactar els estatuts, escollir els representants, així com el producte que fabricaran i comercialitzaran.

Aquesta iniciativa està promoguda per les àrees de Desenvolupament Econòmic i Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona amb la participació conjuntament de les escoles i els ens locals de desenvolupament local com ara ParetsEmpreses, que aportarà els seus coneixement als alumnes per aconseguir empreses d’èxit.

Els noms escollits són Deluxe Product SCCL i Dreams of Monserrat SSCL. Estigueu atents perquè a finals de maig estaran presents al mercat municipal de Parets on podreu comprar els seus productes.