La Banca Ètica al CuEmE

Les cooperatives Dreams of Montserrat i Deluxe Products constituïdes pels alumnes de 5è de primària de l’Escola Nostra Senyora de Montserrat dins del programa Cultura Emprenedora a l’Escola (CuEmE) de la Diputació de Barcelona, segueixen treballant per conèixer tots els aspectes de l’àmbit cooperatiu.

El 6 de març van rebre la visita d’en Jaume Guillemon soci de la cooperativa Fiare Banca Etica que els va parlar sobre la banca ètica com alternativa a la banca convencional.

I què és la banca ètica?

L’objectiu principal de la banca ètica és recuperar el valor social dels diners. És per això que els dipòsits d’estalvi dels clients serveixen per finançar única i exclusivament projectes empresarials amb valors transformadors, agroecològics, de comerç just i/o que lluitin contra l’exclusió social. En definitiva, la banca ètica només inverteix i concedeix crèdits a empreses que aportin un impacte social i mediambiental positiu.

Un altre tret diferenciador és la inexistència d’avals. A la banca ordinària normalment s’ha d’aportar un aval conforme es disposa d’una garantia en cas de no poder assumir el deute. A la banca ètica, en sol·licitar un crèdit o préstec és pot no disposar d’aquesta garantia sempre i quan tots els socis es comprometin a tornar l’import a parts iguals en cas que l’empresa no pugui. Quan això succeeix la banca respon d’una manera ètica i s’adapta per establir un termini de retorn segons les possibilitats de les persones.

Tot i que era un tema complicat per la quantitat de conceptes nous que es van introduir els alumnes es van mostrar sempre atents i interessats. Poc a poc es van familiaritzant amb els aspectes claus de la gestió d’una empresa i se senten més preparats per sortir a vendre els productes que estan fabricant.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=sCgEQSTSEbg

1
Categories:
FASE 5: Finançament

1 comentari

Cortada Beltrán, Gemma

Molt be el video i l'interés per conèixer formes de finançament  basats en la banca ètica.