Les 9 cooperatives escolars de Martorell sol•liciten el permís de venda per les seves parades al mercat