El Centre d'Estudis Mollet ja té nom per la seva cooperativa.