blog de anna.sariol

Les cooperatives de Parets venen els seus productes al Mercat

Un cop creades les cooperatives, escollits els seus representants, creades les comissions corresponents, confeccionat els productes i feta la publicitat a la ràdio per donar-se a conèixer, els alumnes de l’escola Nostra Senyora de Montserrat han anat a vendre els seus productes al mercat no sedentari de Parets Poble.

Els nens i nenes s’han organitzat en 3 grups: uns eren els encarregats de captar clients; altres s’ocupaven de la caixa, rebre els diners i donar el canvi; i, per últim, un grup atenia als clients i feien la venda.

Les cooperatives amb l'associació Parets contra el càncer.

Els alumnes de l’escola Nostra Senyora de Montserrat fa uns dies van decidir per assemblea que part dels beneficis que obtindrien anirien destinats a fer una donació a l’associació de Parets Contra el Càncer.

Ahir 10 d’abril tres membres de l’associació van visita l’escola i els hi van explicar als socis de les cooperatives, què era el càncer i com ajuden als familiars i persones que el pateixen. En definitiva a on aniria l’aportació que farien.

Anem a la ràdio amb el CuEmE

Els alumnes de l’Escola Nostra Senyora de Montserrat que formen part del programa Cultura Emprenedora a l’Escola (CuEmE) de la Diputació de Barcelona segueixen treballant amb les cooperatives que van crear el passat mes de gener.

Durant el mes passat van crear les comissions de comunicació i publicitat, cada un dels membres de la cooperativa van votar al soci que creia que era el més adient per donar a conèixer la cooperativa i la seva finalitat.

La Banca Ètica al CuEmE

Les cooperatives Dreams of Montserrat i Deluxe Products constituïdes pels alumnes de 5è de primària de l’Escola Nostra Senyora de Montserrat dins del programa Cultura Emprenedora a l’Escola (CuEmE) de la Diputació de Barcelona, segueixen treballant per conèixer tots els aspectes de l’àmbit cooperatiu.

El 6 de març van rebre la visita d’en Jaume Guillemon soci de la cooperativa Fiare Banca Etica que els va parlar sobre la banca ètica com alternativa a la banca convencional.

I què és la banca ètica?

Creades dues cooperatives a Parets del Vallès

Els alumnes de 5è de primària del Col·legi Nostra Senyora de Montserrat han constituït formalment dues cooperatives en un acte amb l’alcalde Francesc Juzgado avui dia 29 de gener.

Amb el programa Cultura Emprenedora a l’Escola (CuEmE) els alumnes aprenen des de la pràctica tots els passos que impliquen la creació, producció i comercialització d’una empresa, que en aquest cas és una cooperativa.